niedziela, 8 grudnia 2019


Piszą o nas:

  • truso.tv

Skuteczni nauczyciele  z POWERem
- konferencja podsumowująca nasze działania 


Zawód nauczyciela wymaga ciągłego dokształcania się. Aby lekcje nie były nudne, pedagodzy powinni być na bieżąco z nowinkami, nie tylko technologicznymi, ale również w dziedzinie pedagogiki i psychologii.
W czwartek, 5 grudnia 2019 roku, w auli naszego Ośrodka odbyła się konferencja podsumowująca działania realizowanego w Placówce projektu „Skuteczni w pracy z agresywnymi i uzależnionymi”.  
Patronat honorowy nad konferencją objęli: Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty oraz Starosta Elbląski. W wydarzeniu uczestniczyli dyrektorzy, pedagodzy oraz nauczyciele z 18 szkół i placówek oświatowych z Elbląga i terenu powiatu elbląskiego oraz 4 młodzieżowych ośrodków wychowawczych z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Swoją obecnością konferencję uświetnili: Pani Teresa Bednarz – Starszy wizytator Wydziału Nadzoru Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, Pani dr Danuta Oleksiak – Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Pan Ryszard Tomaszewski – Inspektor Wydziału Promocji Powiatu Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 60 osób.


Uczestnicy konferencji dowiedzieli się jak zarządzać projektem w placówce oświatowej, wysłuchali relacji z przeprowadzonych mobilności do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz osiągniętych  efektach. Ciekawy wykład o trudnym dorastaniu młodzieży przedstawiła Pani dr Irena Sorokosz  Prorektor ds. Organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.  Prelekcję o synergii programów Erasmus plus i PO WER przedstawiła Pani Maria Chodakowska – Malkiewicz, konsultant d/s języka angielskiego i europejskich programów edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
Zgromadzeni goście mieli możliwość zapoznania się z przykładami dobrych praktyk projektów edukacyjnych, realizowanych w elbląskich placówkach: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 23.
Niespodzianką dla uczestników konferencji był występ artystyczny „Kilka chwil wyrwanych z życia” grupy teatralnej naszego Ośrodka, która dzień wcześniej zdobyła I miejsce na XXIV Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji (OSPAR) w Warszawie, gdzie otrzymali Nagrodę specjalną Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego. Nasi wychowankowie, w ramach zajęć kulinarnych, przygotowali również dla uczestników spotkania słodki poczęstunek.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, zachęcając innych do tego typu działań. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami w pracy z młodzieżą oraz prowadzonych w swoich placówkach projektach edukacyjnych. Zostały nawiązane kontakty, które zaowocują w przyszłości współpracą międzyszkolną. Konferencja przyczyniła się do promocji Placówki w środowisku lokalnym oraz wśród młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Polsce północnej.

wtorek, 5 listopada 2019Wizyta przygotowująca spotkanie polskiej i angielskiej młodzieży

We wtorek 1 października 2019r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim gościliśmy delegację nauczycieli z St. Lawrence’s z Wielkiej Brytanii. Wizyta miała na celu przygotowanie spotkania polskich i angielskich uczniów, które planowane jest na wiosnę przyszłego roku, w ramach programu Erasmus plus, akcja KA2. W czasie spotkania zostały ustalone główne wytyczne wspólnych zajęć edukacyjnych młodzieży oraz organizacja ich pobytu w Polsce.
Szkołę St. Lawrence’s nasi pracownicy mieli przyjemność odwiedzić w styczniu tego roku, podczas szkolenia Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Nauczyciele i wychowawcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim zapoznali się z metodami i formami pracy w tej szkole, nawiązali współpracę z jej pracownikami. W niedalekiej przyszłości będą mieli możliwość zaprezentowania stosowanych w naszej placówce metod i form pracy oraz podzielenia się swoimi sukcesami w pracy z młodzieżą. Natomiast nasi wychowankowie poznają swoich angielskich rówieśników oraz będą mogli w praktyce sprawdzić swoje umiejętności komunikacji w języku angielskim.

niedziela, 16 czerwca 2019

Rada Pedagogiczna

14 czerwca podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej zdaliśmy relację pracownikom Ośrodka z przebiegu szkolenia "Zachowania antyspołeczne wśród młodzieży".
W najbliższym czasie będziemy przekazywali wiadomości i umiejętności, które nabyliśmy podczas szkolenia naszym koleżankom i kolegom, aby odblokować codzinne schematy myślowe oraz poprawić zdolności komunikacyjne.

Niespodzianka dla naszych wychowanków

W ostatnim dniu warsztatów trenerka Ana Aurora przekazała dla naszych podopiecznych kopertę z plikiem zdjęć i pocztówek. Prosiła, aby uczniowie wybrali sobie losowo kartkę i spróbowali odszukać w prezentowanym obrazku elementy pasujące do niego. Chłopcy byli mile zaskoczeni, że pomyślała o nich osoba, z którą nie poznali się osobiście. Podczas analizowania pocztówek wywiązała się ciekawa dyskusja. W poszukiwaniu refleksji i symbolicznych znaczeń pomagała chłopcom pani psycholog Aleksandra Dyks - Łepek.

Zakończenie kursu

Kurs został przygotowany w oparciu o analizę sytuacji naszej Placówki oraz problemów, z jakimi borykamy się na codzień. Program szkolenia został w pełni zrealizowany! Prowadząca zajęcia trenerka - Ana Aurora jest osobą niezwykle przyjazną i bardzo dobrym fachowcem w swojej dziedzinie. Potrafiła skupić naszą uwagę przez cały czas trwania kursu. Zajęcia były prowadzone w sposób praktyczny - uczestnicy dyskutowali, odgrywali scenki, analizowali sytuacje dotyczące konkretnych wydarzeń z życia naszego ośrodka.
Certyfikaty ukończenia kursu odebraliśmy w pięknych okolicznościach przyrody
- w Parku Marii Luizy

Program kursu


  "Dzień 1 - „CO SIĘ STAŁO?" ZAMIAST „KTO TO ZROBIŁ?
·        Dojrzewanie. Cechy ewolucji. Znaczenie przynależności i jej ograniczenia.
·        Proces socjalizacji. Przemoc i agresja.
·        Czynniki ryzyka i ochrony. Odporność.
·        Systematyczne podejście do problemów. Pedagogika systematyczna.
·        Jak promować  zachowania prospołeczne. Poziomy działania: program nauczania, klasa, szkoła, społeczność szkolna.

Dzień 2 - NAUKA DZIELENIA SIĘ

·        Kroki rozwiązywania problemów, programy umiejętności społecznych, techniki relaksacyjne, radzenie sobie z gniewem i alternatywy dla agresji; budowanie poczucia własnej wartości, relacje rówieśników, pozytywne zaangażowanie rodziny.
·        Trening: zastępowanie agresji (12-17 lat). Umiejętności prospołeczne (część behawioralna) + kontrola złości (część emocjonalna) i wnioskowanie moralne (część wartościująca).
·        Potrafię Rozwiązać Problem. Obieranie perspektyw. Obmyślanie alternatywnych rozwiązań. Myślenie wynikowe. Rozpoznawanie mieszanych uczuć. Rozumienie przyczyn. Myślenie o środkach i celach.

Dzień 3 - NAUKA ZNAJDOWANIA LEPSZYCH ROZWIĄZAŃ

·        Poziomy rozumowania moralnego wg Kohlberga.
·        Konflikt i empatyczny model komunikacji Rosenberga.
·        Mediacja. Zasady, ograniczenia, etapy, zalety i formalne/nieformalne zastosowanie modelu Rosenberga.
·        Inni. Udzielenie odpowiedzi i wspieranie ofiar i świadków.Dzień 4 - ALTERNATYWNE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
·        Rodzaje zachowań antyspołecznych. Nękanie i nowe technologie.
·        Jak radzić sobie z zachowaniem antyspołecznym. Dyscyplina. Mediacja. Ostrzeżenie i umowa. Zobowiązanie do właściwego zachowania. Sprawiedliwość naprawcza. Terapia rodzinna.
·        Techniki: techniki asertywności, bezpośrednie instrukcje, dialog, odgrywanie ról, opowiadanie, modelowanie, wsparcie społeczne, trening odpowiedzialności, itp., aby zachęcić do uogólniania.
Dzień 5 - NAUKA LATANIA


·        Systematyka. Długoterminowe planowanie, programy wielopoziomowe, plany zapobiegawcze, plany działania. Rejestrowanie zachowań antyspołecznych i agresywnych oraz przemocy.
·        Szkoły pokojowe oraz inne inspirujące programy i działania: peacebuilders (dosł. budowniczy pokoju - program antyprzemocowy w Wielkiej Brytanii), Big Brother Big Sister (dosł. starszy brat, starsza siostra - program mentoringowy w USA), itd.
·        Zobowiązania. Wymiana grupowa: dzielenie się rozwiązaniami i planami promowania zachowań prospołecznych i minimalizowania zachowań antyspołecznych. Komentarze w grupie w celu poprawy konkretnych działań i pomysłów.


Piszą o nas: razem z tobą truso.tv portel.pl pwsz.elblag.pl powiat elblaski